SOCIAL ENGINEERING PROTECTION TOOL

Vi utvikler en autentiseringsløsning kalt SEPT.

Det er i dag svært enkelt å ringe til noen og utgi seg for å være noe andre, og på denne måten få utlevert informasjon som kan misbrukes. Vår løsning virker på tvers av enheter og eliminerer denne trusselen, identitet blir autentisert ved hjelp av Blockchain teknologi.

Ondsinnede angripere bruker ofte sosial manipulasjon som angrep, også kjent som Social Engineering. Grunnen til det er fordi det kreves mye arbeid å få tilgang til et system, sikkerhetssystemene er mange og gode. Det er enklere å lure noen til å gi bort tilgangen, metoden er stadig økende og kan forårsake alvorlige problemer og resultere i tap av både data og omdømme eller verre. 

Sett i lys av GDPR hvor virksomheten blir stilt til ansvar i mye større grad og man risikerer betydelige bøter for brudd på datalekkasje, vil SEPT være et godt tilskudd i bedriftens forsvar.

Følg oss frem mot lansering!

Dager igjen

SEPT blir laget av

DIGFO har registrert varemerket SEPT.
Mer informasjon.

Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge