Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan DIGFO samler inn og bruker personopplysninger. 
DIGFO er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger og målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling.

Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Sist oppdatert:

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

  • Du har bedt DIGFO om tilbud, veiledning eller sendt oss en klage
  • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
  • Du har meldt deg på et kurs eller et seminar
  • Du har søkt jobb hos oss

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

  • En avviksmelding inneholder opplysninger om deg
  • En klage inneholder opplysninger om deg
  • En ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende

En jobbsøker har angitt deg som referanse

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til contact@digfo.com
Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

 

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Les mer om retten til innsyn

 

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

 

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Les mer om retten til sletting

 

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Les mer om retten til begrensning

 

Protestere mot behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Les mer om retten til å protestere

 

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Les mer om retten til dataportabilitet

 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Datatilsynet:
Web: https://www.datatilsynet.no/
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: +47 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge

Webanalyse?

Nei

 

Informasjonskapsler?

Nei

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

 

E-post

Vi bruker TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. De fleste epost tjenester støtter dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil da være sikret. Vi ber likevel om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS.

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.. Den berettigede interessen er å sikre DIGFO sin IKT-infrastruktur.

Tilbud og veiledning

Når du kontakter oss for veiledning, behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

 

Spørreundersøkelser

Når vi gjennomfører spørreundersøkelser, vil vi alltid informere om formålet med den, og hvorvidt den er anonym eller ikke. DIGFO vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

 

Anonyme undersøkelser

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke DIGFO samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

 

Identifiserbare undersøkelser

Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan DIGFO identifisere de som har besvart undersøkelsen. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), hvor du samtykker til vår behandling av opplysninger om deg.

 

DIGFO bruker Google Form og Typeform til å gjennomføre undersøkelser.

Nettsidene til DIGFO er hostet hos Domeneshop som er en norsk leverandør og et norsk datasenter blir brukt. Det er ingen koblinger mellom nettsidene og andre av DIGFOs IKT-systemer.

 

Kunderelasjonshåndtering (CRM): ProsperWorks

 

Samhandling og skytjeneste: Google G Suite